Enginyeria

El departament d’Enginyeria ofereix el disseny i la fabricació de prototips, conjunts, utilatges, maquinària especial, … treballant a partir de la informació, necessitats i indicacions aportades per el client.

Desenvolupem millores en línies de producció.

Ens desplacem a les fàbriques dels nostres clients i on realitzem un estudi amb propostes de millores a introduir.

Magatzem de matèries primeres

Disposem d’un ampli estoc de barres i perfils de diferents materials, acers, acers de gran resistència, bronzes, alumini, acers inoxidables, fosa, llautons i plàstics tècnics.

Manteniment

Plantegem realitzar el manteniment a la fàbrica del client de manera continuada a partir d ‘un calendari, per tal de preveure i evitar possibles reparacions.

En cas que la gravetat de l’averia ho requereixi, ens desplacem amb urgència a les instal·lacions del client per tal de solventar el problema amb el mínim temps possible, reduint així el temps d’aturada de la seva producció.

Mecanització

Realitzem la mecanització de peces procedents del manteniment realitzat o peces aportades al taller per els nostres clients. També mecanitzem sèries.

A l’Àrea de Mecanització comptem amb:

Nou torns Horitzontals
• Tres unitats tenen visualitzador
• Un semiautomàtic
• Dos unitats CNC
• La distància entre punts va des de 750mm fins a 4000mm
• Diàmetre màxim a tornejar: sobre bancada 920mm; sobre carro transversal 710mm; en l’escot 1220m
• Longitud màxima a tornejar en l’escot 350mm

Sis fresadores
• Tres unitats tenen visualitzador
• Tres unitats CNC
• Les taules de treball van des dels 1100×350 a 2160x700mm
• La vertical dels 500 a 1000mm

Un trepant radial
• Base 900x1600mm
• Ràdio braç 1775 mm
• Desplaçament longitudinal 1300mm
• Desplaçament vertical 1100mm
• Recorregut útil 325mm

Dos trepants de columna
• Base màxima 500mm x 900mm
• Distància màxima de l’exterior de la columna al centre de la broca 390mm
• Alçada màxima de la peça sobre la taula 550mm

Una regatejadora

Sis ponts de grua
• Tres ponts grues lleugers per mecanització i muntatge amb càrreg ade 500kg
• Dos ponts grua per a càrrega de 2Tm per torns i muntatges
• Un pont grua per a càrrega de 6Tm, per a muntatge, càrrega i descàrrega

Dues premses
• Una premsa manual màx. 60Tm
• Una premsa ambimotor màx. 200Tm

Dues serres
• Una serra cinta semiautomàtica capacitat de tall màx 90º 270mm
• Una serra cinta alternativa hidràulica capacitat de tall màx 90º 160mm

Soldadura

Disposem d’una àrea específica per a aquesta activitat i personal especialitzat en soldadura en acer, acer inoxidable i alumini.

Les nostres màquines de soldadura compten amb els següents sistemes:
ARC
TIG
MIG / MAG
MIG / MAG POLSANT sinèrgiques.

Pintura

Podem lliurar un producte acabat amb la màxima qualitat i sense demores gràcies a la integració al nostre procés d’una cabina de pintura de 7200 x 3700 x 2900mm.

Muntatge

Disposem al taller d’una superfície per a muntatge d’aprox 1000m2 amb una alçada màxima de 8m i un pont grua de 6Tm.

Així podem atendre les necessitats dels nostres clients.