Indústria

Les mecanitzacions i el manteniment de maquinària industrial són la base del naixement de Guives Girona S.A.. Per a la realització d'aquestes feines es compta amb un grup humà molt qualificat, i avui en dia amb la següent maquinària:

Vuit torns horitzontals

 • Un de 2000 i un altre de 4000 tenen visualitzador.
 • La distància entre punts va des de 750 mm fins a 4000mm.
 • Diàmetre màxim a tornejar: sobre bancada 920 mm., sobre carro transversal 710 mm., en l'escote 1220 mm.
 • Llargària màxima a tornejar en l'escot 350 mm.

Dues fresadores universals amb visualitzador

 • Taula de treball 1600 x 350 mm.
 • Disponibilitat màxima: longitudinal 1200 mm., transversal 300 mm., vertical 500 mm.

Una fresadora de consola amb visualitzador

 • Taula de treball 1100 x 350 mm.
 • Disponibilitat màxima: longitudinal 800 mm., transversal 500 mm., vertical 500 mm.

Una fresadora de bancada fixa amb visualitzador

 • Taula de treball 2160 x 700 mm.
 • Disponibilitat màxima: longitudinal 1830 mm., transversal 1016 mm., vertical 762 mm.

Un taladre radial

 • Base 900 x 1600 mm.
 • Radi braç 1775 mm.
 • Desplaçament longitudinal 1300 mm.
 • Desplaçament vertical 1100 mm.
 • Recorregut útil 325 mm.

Dos taladres de columna

 • Base màxima   580 x 900 mm.
 • Distància màxima de l'exterior de la columna al centre de la broca 390 mm.
 • Alçada màxima de la peça sobre la taula 550 mm.

Una limadora L-600

 • Taula de 530 x 400 mm.

Una ranuradora

Tres ponts grues llleugers per a mecanització i muntatge amb càrrega de 500kg.

Un pont grua per a càrrega de 2 Tm, per a torns i muntatges.

Un pont grua per a càrrega de 6 Tm. per a muntatge, càrrega i descàrrega.

Una premsa manual màx. 60 Tm.

Una premsa ambimotor màx. 200 Tm.

Una serra cinta semiautomàtica, capacitat de tall màx. 90º 270 mm.

Una serra cinta alternativa hidràulica, capacitat de tall màx. 90 º 160 mm.