Lluernari lames

Son dues solucions per a poder aprofitar la llum solar i orientar-la segons les nostres necessitats.

Els Lluernaris els classifiquem en Polièster, Policarbonat Cel·llar, Policarbonat Compacte i Claraboies.

Les lames les folrem amb zinc, coure, alumini o acer.