Guives Girona, S.A. té el seu origen a Celrà i va néixer per oferir diversos serveis en mecanitzacions i manteniments industrials.

Ens caracteritzem per la oferta de qualitat, professionalitat i serietat en el desenvolupament dels nostres serveis.
Per això, constructors, promotors, enginyers i projectistes trobaran en nosaltres la solució més adequada per dur a terme els seus projectes amb les màximes garanties.